Lean Architecture Framework

Architectural forum Referenc architecture Standards Component passport database Repository Solution Vision Repository Metircs

Tempo, częstotliwość i zakres zmian w otaczającym nas świecie wymuszają zmianę podejścia do zarządzania zmianą. Ponieważ zarządzanie zmianą stało się nową normą, a nie sytuacją nadzwyczajną, oznacza to, że tylko ciągła transformacja firmy pozwoli na jej przetrwanie w obecnych czasach. 

Lean Architecture Framework jest zbiorem dobrych praktyk, dzięki którym w sposób spójny i szybki środowisko IT będzie odpowiadać na zmieniający się sytuację biznesową. Robi to poprzez odpowiednie umieszczenie architekta w procesie wytwarzania oprogramowania. Architekt uzbrojony we właściwą wiedzę potrafi szybko podejmować dobre decyzje.

LAF nie tylko wpisuje się w realizację ciągłej transformacji: on ją także aktywnie wspiera. LAF robi to poprzez ciągłe zmiany w celach architekturalnych i procesie ciągłego dążenia do ich osiągnięcia.

LAF wspiera zaangażowanie wszystkich architektów oraz biznesu, budując porozumienie między nimi dążąc do zbudowania między nimi trwałej, zdrowej relacji. Dzięki temu pozwala na rozwój osobisty architektów pracujących w organizacji, co z kolei ma bezpośredni wpływ na podejmowanie dobrych decyzji dotyczących środowiska IT.

Innowacyjność jest sednem LAF. W pracy dzień po dniu architect ma możliwość proponowania nowych rozwiązań podczas bezpośredniej współpracy z biznesem. LAF wspiera rozpowszechnianie i realizację pomysłów biznesowych w całej organizacji.

LAF charakteryzuje się takimi cechami:

Simple (Prosty)LAF jest łatwy do zrozumienia i krótki.
Pragmatic (Pragmatyczny)LAF koncentruje się tylko na działaniach, które przynoszą wartość i na niczym więcej.
Adaptable (Adaptowalny)LAF daje się łatwo przystosować do specyfiki i potrzeb organizacji.
Complete (Kompletny)LAF służy do zarządzania wszystkimi aspektami złożonego środowiska architektury IT, jest to pełnowartościowe rozwiązanie, które zawiera sprawdzone wytyczne.
Enables Architectural Agility(Wspierający Zwinność w Zakresie Architektury) LAF wspiera ciągła adapatację ze względu na sytuację organizacji oraz umożliwia dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Następne ->