Dlaczego dobra architektura jest potrzebna

Każde przedsiębiorstwo aby być elastyczne, otwarte na zmiany, a przy tym efektywne kosztowo, nie w pojedynczych obszarach biznesowych, ale jako cała organizacja, musi zarządzać architekturą IT, a w szczególności środowiskiem aplikacyjnym jako istotną jej częścią.

LAF odpowiada na te potrzeby zapewniając pełne wytyczne dla organizacji, definiując role, procesy i artefakty.

Głównym celem wdrażania LAF w organizacjach jest wspieranie Continuous Transformation poprzez:

  • kontrolowanie złożoności środowiska aplikacji IT zapobiegając jego niekontrolowanemu rozrostowi i powielaniu funkcjonalności aplikacji w organizacji;
  • wyznaczenie  architektonicznej ścieżki   umożliwiającej rozwój biznesowy i technologiczny organizacji;
  • utrzymanie aktualności stosu aplikacyjnego zapobiegające degradacji technicznej, a w konsekwencji także bankructwu technologicznemu;
  • osadzanie celów długoterminowych i misji organizacji w procesie dostarczania oprogramowania zapewniające lepsze zrozumienie ich w całej organizacji i prowadzące w ten sposób do ich realizacji;
  • wspieranie elastyczności organizacji w zakresie adaptacji zmian biznesowych jako odpowiedzi na wymagania rynku i konkurencję;
  • utrzymanie kosztów na optymalnym poziomie.

LAF uznaje, że dzisiejsze organizacje znajdują się pod ciągłą presją wymagających rynków i ich konkurentów, dlatego muszą być w ciągłej transformacji. Stoi to w opozycji do dużego projektu transformacyjnego, który ledwo nadąża za zmieniającym się rynkiem. Dzięki odpowiednio zarządzanej architekturze IT optymalne pod względem kosztów, spójne środowisko jest gotowe do dalszego wzrostu i zmian, umożliwiając rozwój biznesu.

Każda organizacja ma własny proces dostarczania oprogramowania SDLC oparty na zwinnym podejściu, takim jak Scrum, XP, Less, SAFe itp. lub bardziej tradycyjnym, takim jak waterfall. Wszystkie potrzebują ram architektonicznych aby zachować spójność i gotowość do rozwoju.

Następne ->