Instytut

Tomasz Michałek-Czerepak

tmichalek@lafinstitute.org

Programista, architekt rozwiązań i menedżer z ponad 14-letnim doświadczeniem, głównie w sektorze finansowym. Przez ponad trzy lata był dyrektorem działu architektury IT w jednym z większych polskich banków komercyjnych. Współzałożyciel i organizator spotkania Warsaw IT Architecture.

Tomasz Świerszcz

tswierszcz@lafinstitute.org

Pond 18 letnie doświadczenie w dostarczaniu oprogramowania od roli programisty przez projektanta do architekta rozwiązań. Ponad 13 letnie doświadczenie praktyczne w projektowaniu rozwiązań i tworzeniu architektury dla całych organizacji. Twórca warszawskich spotkań z architekturą „Warsaw IT Architecture Meetup”.

dr. hab. Andrzej Sobczak prof. SGH

Ponad 15-letnie doświadczenie doradcze / akademickie w zakresie zarządzania architekturą korporacyjną i strategicznego zarządzania IT. Autor monografii „Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej”. Współautor książki „Wprowadzenie do architektury korporacyjnej” – pierwsze opracowania w języku polskim w całości poświęconego problematyce architektury korporacyjnej. W 2013 opublikował monografię “Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne“, która stanowi podsumowanie wielu lat doświadczeń badawczych i wdrożeniowych w tym obszarze. Przygotował pierwszy w Polsce e-book w całości poświęcony architekturze korporacyjnej pt. “Oblicza architektury korporacyjnej“.