Elementy LAF

     LAF składa się z trzech głównych części:

  • DEFINITION – jest to część, w której architekci wraz z innymi osobami w organizacji tworzą produkty będące podstawą do realizacji architektury:
    • REFERENCE ARCHITECTURE (RA) – oczekiwany kształt portfela aplikacji, który ma wspierać zmieniający się biznes; 
    • STANDARDS (ST) – standardy pozwalające utrzymać środowisko aplikacyjne w stanie pozwalającym na przewidywalne zarządzanie;
    • COMPONENT PASSPORT DATABASE (CPD) – aktualny stan portfela aplikacji ułatwiający podejmowanie decyzji o tym, czy komponent nadaje się do rozwoju.
  • EXECUTION – w tej części architektura jest implementowana poprzez udział architektów w procesie budowy oprogramowania (SDLC). Architekci opisują wizję rozwiązania odpowiadającą na wymagania biznesu i jednocześnie ich zgodność  z wytycznymi dla architektury.
  • IMPROVEMENT and MONITORING to najmniejsza część LAF mająca istotny wpływ na całość architektury w organizacji. Jej zadaniem jest obserwacja jakości architektury i procesów architektonicznych, a w kolejnym kroku usprawnienia w tych obszarach.

Częścią wspólną dla wszystkich elementów jest ARCHITECTURE REPOSITORY (REPO) – baza, w której umieszczane są poszczególne produkty. Stanowi ona także źródło informacji do podejmowania decyzji przy tworzeniu wizji rozwiązania.

Całością architektury zarządza i buduje grupa architektów zebranych w formalny zespół, który odbywa cykliczne spotkania zwane ARCHITECTURAL FORUM (FORUM). Efektywna praca tego zespołu jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość architektury. W związku z tym LAF wprowadza też praktyki związane z organizacją pracy.

Całość LAF została zobrazowana na poniższym diagramie.

Lean Architecture Framework Footprint

Następne- >