LAF

Lean Architecture Framework jest zbiorem dobrych praktyk, dzięki którym w sposób spójny i szybki środowisko IT będzie odpowiadać na zmieniający się sytuację biznesową. Robi to poprzez odpowiednie umieszczenie architekta w procesie wytwarzania oprogramowania. Architekt uzbrojony we właściwą wiedzę potrafi szybko podejmować dobre decyzje.

Continue Reading

Logo

Inspiracją dla stworzenia naszego logo była rybka rozdymka. Ta rybka jest jest prawdpodobnie najwspanialszym architektem wśród zwierząt. Budowala, której aspekt wizualny ma zachęcić do spotkania samiec samica, jest miejscem składania jaj. Dodatkowo symetryczna struktura gniazda sprawia że zmniejszają się przepływy wody nad gniazdem chroniąc jaja.

Continue Reading

Metrics

Podczas gdy prawdziwa transformacja w kierunku architektury referencyjnej odbywa się w modelu przyrostowym przez „Solution Vision”, potrzebne są mierniki, które zapewnią, że organizacja pozostanie na właściwej drodze. Proponowane wskaźniki są dobrą bazą do monitorowania tego postępu oraz doskonałym źródłem do retrospekcji dla organizacji i architektów. Zazwyczaj dane te są zbierane co kwartał; czas ten może być dostosowywany w zależności od potrzeb organizacji.  Monitoring wskaźników architektonicznych umożliwi nam: Uzyskanie informacji czy organizacja naprawdę się zmienia w warstwie architektonicznej Uzyskanie wiedzy jak decyzje biznesowe wpływają na architekturę Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących kompromisów między szybkością, wartością biznesową i zmianami architektury Każdy z proponowanych …

Continue Reading

Architectural Forum

Dla efektywnej realizacji architektury LAF wymaga doskonałej komunikacji pomiędzy wszystkimi architektami. Aby pozostać niezależni, muszą oni poznać wpływ swojej pracy na innych architektów i ich obszary, a także zrozumieć całościowy obraz przedsiębiorstwa, dlatego LAF wprowadza Forum Architektoniczne jako główną platformę komunikacji. Spotkanie to powinno odbywać się co najmniej raz w tygodniu i trwać od 2 do 4 godzin. Są to nieformalne spotkania dla architektów w celu przedstawienia dokonanych przez nich głównych odkryć, uzgodnienia używanego języka i kształtu repozytorium architektury, omówienia wyników architektury referencyjnej, uzgodnienia nowych komponentów i nowych capabilities wprowadzonych do organizacji. Architekci mają okazję do przedstawienia i omówienia swoich …

Continue Reading

Reference Architecture

Reference Architecture to długoterminowy, wysokopoziomowa wizja architektoniczna dla danego obszaru biznesowego, w oparciu o którą wszystkich dalszych rozwiązań (Solution Vision) będą tworzone. Jest to kierunek i wytyczne dla decyzji architektonicznych, stan „TO BE”, który najprawdopodobniej nigdy nie zostanie osiągnięty. Wynika to ze zmieniającego się biznesu, a co za tym idzie, zmieniającej się architektury referencyjnej. RA może być zmieniona przed jej realizacją lub  osiągnięciem. W pełni udostępnia potencjał biznesowy, realizując jego cele i potrzeby zapewnienia zgodności z misją i strategią firmy. Ustanawia podstawę techniczną dla dalszego rozwoju organizacji. Suma wszystkich architektur referencyjnych tworzy architekturę referencyjną dla całej organizacji. Jest to lekka …

Continue Reading

Repository

Produkty poszczególnych procesów powinny znaleźć się w jednym centralnym repozytorium architektury. Baza ta powinna zawierać informacje o aplikacji w kontekście: przyszłości – miejsce w RA wraz z oczekiwanymi capabilities, capabilities jakich dostarcza – zespół wymagań i opracowań SV związanych z tym, jej aktualnego stanu – cechy aplikacji oraz zebrane w postaci paszportu. Ref. Reprezentacja graficzna REPOSITORY Kształt repozytorium, w tym lista cech aplikacji, sposób prezentacji capabilities czy sposób zapisu SV zależy od organizacji i powinien być zoptymalizowany w procesie udoskonalania. Repozytorium powinno być zbudowane w sposób pozwalający na dokonywanie w nim zmian. Zawartość repozytorium powinna stanowić minimalny zestaw danych potrzebny …

Continue Reading

COMPONENT PASSPORT DATABASE (CPD)

Kolejny bardzo istotny artefakt to baza danych zawierająca podstawowe informacje o komponentach, zebrane w trzech podstawowych kategoriach: biznesowej, technicznej i finansowej. Informacje te zbierane są w celu ustalenia, jaka powinna być przyszłość komponentu. W perspektywie biznesowej aplikacja oceniana jest pod kątem znaczenia w procesach biznesowych. W kategorii technicznej oceniana jest jakość kodu, jakość procesów dostarczania i  zgodność technologii ze standardami.  Perspektywa finansowa to ocena kosztów komponentu w zakresie licencji, infrastruktury, utrzymania i kosztów rozwoju. Im niższe koszty, tym komponent jest lepiej oceniany. Kontekst finansowy oceny powinien oprzeć się na uśrednionych wartościach występujących w organizacji. Przy obliczaniu oceny wynik może być …

Continue Reading

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: lafinstitute.org Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Cricket Software Tomasz Świerszcz Warszawska 32c/12 05-500 Piaseczno Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: contact@lafinstitute.org Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach prowadzenia forum internetowego dla zerejestrowanych osób . Dane osobowe bedą wykorzystywane tylko do pokazywania użytkownika innym użytkonikom Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – …

Continue Reading

Instytut

Tomasz Michałek-Czerepak tmichalek@lafinstitute.org Programista, architekt rozwiązań i menedżer z ponad 14-letnim doświadczeniem, głównie w sektorze finansowym. Przez ponad trzy lata był dyrektorem działu architektury IT w jednym z większych polskich banków komercyjnych. Współzałożyciel i organizator spotkania Warsaw IT Architecture. Tomasz Świerszcz tswierszcz@lafinstitute.org Pond 18 letnie doświadczenie w dostarczaniu oprogramowania od roli programisty przez projektanta do architekta rozwiązań. Ponad 13 letnie doświadczenie praktyczne w projektowaniu rozwiązań i tworzeniu architektury dla całych organizacji. Twórca warszawskich spotkań z architekturą „Warsaw IT Architecture Meetup”. dr. hab. Andrzej Sobczak prof. SGH Ponad 15-letnie doświadczenie doradcze / akademickie w zakresie zarządzania architekturą korporacyjną i strategicznego zarządzania …

Continue Reading