LAF

Lean Architecture Framework jest zbiorem dobrych praktyk, dzięki którym w sposób spójny i szybki środowisko IT będzie odpowiadać na zmieniający się sytuację biznesową. Robi to poprzez odpowiednie umieszczenie architekta w procesie wytwarzania oprogramowania. Architekt uzbrojony…

Continue Reading

Logo

Inspiracją dla stworzenia naszego logo była rybka rozdymka. Ta rybka jest jest prawdpodobnie najwspanialszym architektem wśród zwierząt. Budowala, której aspekt wizualny ma zachęcić do spotkania samiec samica, jest miejscem składania jaj. Dodatkowo symetryczna struktura gniazda…

Continue Reading

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: lafinstitute.orgOperatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Cricket Software Tomasz Świerszcz Warszawska 32c/12 05-500 PiasecznoAdres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: contact@lafinstitute.orgOperator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych…

Continue Reading

Instytut

Tomasz Michałek-Czerepak tmichalek@lafinstitute.org Programista, architekt rozwiązań i menedżer z ponad 14-letnim doświadczeniem, głównie w sektorze finansowym. Przez ponad trzy lata był dyrektorem działu architektury IT w jednym z większych polskich banków komercyjnych. Współzałożyciel i organizator…

Continue Reading

Licencja

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Korzystając z LAF potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji. Poniżej znajduje się streszczenie ze strony https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl…

Continue Reading

LAF Guide

LAF w całości jest opisany w dokumencie dostępnym poniżej w formatach do czytania. Dzisiaj dostępne są w języku angielskim i polskim. Wkrótce pojawią się nowe wersje językowe.

Continue Reading

Lean Architecture Framework

Tempo, częstotliwość i zakres zmian w otaczającym nas świecie wymuszają zmianę podejścia do zarządzania zmianą. Ponieważ zarządzanie zmianą stało się nową normą, a nie sytuacją nadzwyczajną, oznacza to, że tylko ciągła transformacja firmy pozwoli na…

Continue Reading