Licencja

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Korzystając z LAF potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji. Poniżej znajduje się streszczenie ze strony https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl Wolno: Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji. Na następujących warunkach: Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie …

Continue Reading

LAF Guide

LAF w całości jest opisany w dokumencie dostępnym poniżej w formatach do czytania. Dzisiaj dostępne są w języku angielskim i polskim. Wkrótce pojawią się nowe wersje językowe.

Continue Reading

LAF Footprint

Diagram w wysokiej rozdzielczości obrazujący całość frameworku jest dostepny pod poniższym linkiem. Jest on pomocny przy utrwalaniu podstaw LAF.

Continue Reading

Continuous Transformation

Tempo, częstotliwość i zakres zmian w otaczającym nas świecie wymuszają zmianę podejścia do zarządzania zmianą. Ponieważ zarządzanie zmianą stało się nową normą, a nie sytuacją nadzwyczajną, oznacza to, że tylko ciągła transformacja firmy pozwoli na jej przetrwanie w obecnych czasach . LAF nie tylko wpisuje się w realizację ciągłej transformacji on także ją aktywnie wspiera. Laf robi to poprzez ciągłe zmiany w architekturalnych celach i procesie ciągłego dążenia do ich osiągnięcia. REFERENCE ARCHITECTURE  jako zbiór capabilities środowiska aplikacyjnego  stanowi cel dla zmian architektonicznych. Każde wdrożenie aplikacji powinno zbliżać całość środowiska do osiągnięcia tego celu. AR ulega zmianom ze względu na …

Continue Reading

Dlaczego dobra architektura jest potrzebna

Każde przedsiębiorstwo aby być elastyczne, otwarte na zmiany, a przy tym efektywne kosztowo, nie w pojedynczych obszarach biznesowych, ale jako cała organizacja, musi zarządzać architekturą IT, a w szczególności środowiskiem aplikacyjnym jako istotną jej częścią. LAF odpowiada na te potrzeby zapewniając pełne wytyczne dla organizacji, definiując role, procesy i artefakty. Głównym celem wdrażania LAF w organizacjach jest wspieranie Continuous Transformation poprzez: kontrolowanie złożoności środowiska aplikacji IT zapobiegając jego niekontrolowanemu rozrostowi i powielaniu funkcjonalności aplikacji w organizacji; wyznaczenie  architektonicznej ścieżki   umożliwiającej rozwój biznesowy i technologiczny organizacji; utrzymanie aktualności stosu aplikacyjnego zapobiegające degradacji technicznej, a w konsekwencji także bankructwu technologicznemu; osadzanie …

Continue Reading

Lean Architecture Framework

Tempo, częstotliwość i zakres zmian w otaczającym nas świecie wymuszają zmianę podejścia do zarządzania zmianą. Ponieważ zarządzanie zmianą stało się nową normą, a nie sytuacją nadzwyczajną, oznacza to, że tylko ciągła transformacja firmy pozwoli na jej przetrwanie w obecnych czasach.  Lean Architecture Framework jest zbiorem dobrych praktyk, dzięki którym w sposób spójny i szybki środowisko IT będzie odpowiadać na zmieniający się sytuację biznesową. Robi to poprzez odpowiednie umieszczenie architekta w procesie wytwarzania oprogramowania. Architekt uzbrojony we właściwą wiedzę potrafi szybko podejmować dobre decyzje. LAF nie tylko wpisuje się w realizację ciągłej transformacji: on ją także aktywnie wspiera. LAF robi to …

Continue Reading

Elementy LAF

     LAF składa się z trzech głównych części: DEFINITION – jest to część, w której architekci wraz z innymi osobami w organizacji tworzą produkty będące podstawą do realizacji architektury: REFERENCE ARCHITECTURE (RA) – oczekiwany kształt portfela aplikacji, który ma wspierać zmieniający się biznes;  STANDARDS (ST) – standardy pozwalające utrzymać środowisko aplikacyjne w stanie pozwalającym na przewidywalne zarządzanie; COMPONENT PASSPORT DATABASE (CPD) – aktualny stan portfela aplikacji ułatwiający podejmowanie decyzji o tym, czy komponent nadaje się do rozwoju. EXECUTION – w tej części architektura jest implementowana poprzez udział architektów w procesie budowy oprogramowania (SDLC). Architekci opisują wizję rozwiązania odpowiadającą na wymagania biznesu …

Continue Reading