Elementy LAF

Spis treści     LAF składa się z trzech głównych części: DEFINITION – jest to część, w której architekci wraz z innymi osobami w organizacji tworzą produkty będące podstawą do realizacji architektury: REFERENCE ARCHITECTURE (RA) – oczekiwany…

Continue Reading