SOLUTION VISION (SV)

Solution Vision (SV) wysokopoziomowy projekt architektoniczny, który odpowiada na bieżące potrzeby biznesowe. Zmiany w warstwie architektonicznej są ich integralną częścią. Solution Vision jest  zawsze  powiązany z wartość biznesową, ponieważ zmiany w architekturze nigdy nie są celem samym w sobie. Solution Vision krok po kroku wprowadza zmiany dążąc do  architektury referencyjnej. To prawdziwe serce stopniowej, ciągłej transformacji organizacji w zakresie architektury aplikacji. W niektórych przypadkach może zawierać zmiany, takie jak wdrożenie nowego komponentu lub aplikacji, przeniesienie Capabilities z jednego komponentu do drugiego, wycofywanie aplikacji lub komponentu, technologii lub Capabilities, migracje itp.

Jednym z najważniejszych elementów dobrego SV jest zaangażowanie programistów w jego tworzenie. Skuteczna współpraca architekta z programistami / devopsami / administratorami jest kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości architektury i jej efektywnego wdrożenia. Zrozumienie założeń przedstawionych przez architekta powinno być budowane poprzez udział architekta w codziennym życiu zespołu deweloperskiego.

W kontekście budowanie SV  architekt wraz biznesem  jest odpowiedzialny za tworzenie wysokiej jakości wymagań niefunkcjonalnych (NFR), w tym wymagań bezpieczeństwa. Architekt powinien mieć pewność, że budowane przez niego rozwiązanie bazuje na dobrym NFR.

Tworzenie SV 

Tworzenie Solution Vision jest wbudowane w SDLC organizacji i zawsze jest wyzwalane przez bieżące wymagania biznesowe. Przekształca inicjatywę biznesową w projekt architektoniczny jednej lub większej liczby aplikacji, pokazując je jako logiczne komponenty z ich capabilities i interakcją między nimi. Powinien obejmować wszelkie zmiany w warstwie sprzętowej i określać wymagania niefunkcjonalne dla inicjatywy biznesowej, które są istotnym elementem dla dobrego projektu architektonicznego. 

Kluczem do prawidłowego wdrożenia jest dokonywanie stopniowych zmian w  warstwie architektonicznej, wprowadzając stopniowo nowe komponenty, interakcje między nimi i capabilities w pełnej zgodności z Reference Architecture, informacją z CPD i standardami architektonicznymi. Dzięki takiemu podejściu organizacje osiągają szybciej korzyści oraz  mają szansę sprawdzić  korzyści, które były początkowo zakładane  , dostając  możliwość szybszej adaptacji i uczenia się z ich implementacji, oszczędzając pieniądze w porównaniu z dużym projektem transformacyjnymi (projekty typu big bang).

Celem przedsiębiorstwa nie jest wprowadzanie zmian w warstwie architektury samych w sobie, ale wprowadzanie tych zmian, które przynoszą wartość dla organizacji. Dlatego w organizacjach powinniśmy wprowadzać tylko tyle zmian, które zapewniają właściwy wynik ekonomiczny i zapewnieniają technologiczny rozwoju przedsiębiorstwa. Proces architektoniczny musi być zatem ściśle połączony z cyklem dostarczania oprogramowania dla przedsiębiorstw. 

Na przykład Solution Vision może być wprowadzony w środowisko wytwarzania oprogramowania oparte o metodykę SCRUM w modelu, w którym dokument ten jest daną wejściową dla poszczególnych zespołów. Architekt buduje wizję całości rozwiązania dla całej inicjatywy i jest ona przekazywana poszczególnym zespołom rozwijających aplikacje. Zostało to zobrazowane na poniższym diagramie.

Abstrakcyjne zobrazowanie umieszczenia Solution Vision w procesie dostarczania oprogramowania