Repository

Produkty poszczególnych procesów powinny znaleźć się w jednym centralnym repozytorium architektury. Baza ta powinna zawierać informacje o aplikacji w kontekście:

  • przyszłości – miejsce w RA wraz z oczekiwanymi capabilities,
  • capabilities jakich dostarcza – zespół wymagań i opracowań SV związanych z tym,
  • jej aktualnego stanu – cechy aplikacji oraz zebrane w postaci paszportu.

Ref. Reprezentacja graficzna REPOSITORY

Kształt repozytorium, w tym lista cech aplikacji, sposób prezentacji capabilities czy sposób zapisu SV zależy od organizacji i powinien być zoptymalizowany w procesie udoskonalania. Repozytorium powinno być zbudowane w sposób pozwalający na dokonywanie w nim zmian. Zawartość repozytorium powinna stanowić minimalny zestaw danych potrzebny do klasyfikacji komponentu lub przedstawienia architektury referencyjnej. Jest to niezbędne ze względu na potrzebę posiadania aktualnych danych w REPO. Zbyt wysoki koszt ich pozyskania będzie miał ogromny wpływ na ich jakość.

Metryki->