Reference Architecture

Reference Architecture to długoterminowy, wysokopoziomowa wizja architektoniczna dla danego obszaru biznesowego, w oparciu o którą wszystkich dalszych rozwiązań (Solution Vision) będą tworzone. Jest to kierunek i wytyczne dla decyzji architektonicznych, stan „TO BE”, który najprawdopodobniej nigdy nie zostanie osiągnięty. Wynika to ze zmieniającego się biznesu, a co za tym idzie, zmieniającej się architektury referencyjnej. RA może być zmieniona przed jej realizacją lub  osiągnięciem. W pełni udostępnia potencjał biznesowy, realizując jego cele i potrzeby zapewnienia zgodności z misją i strategią firmy. Ustanawia podstawę techniczną dla dalszego rozwoju organizacji. Suma wszystkich architektur referencyjnych tworzy architekturę referencyjną dla całej organizacji.

Jest to lekka architektoniczna wizja pożądanego stanu środowiska aplikacji, do którego będzie się dążyć w dłuższej perspektywie. Zwykle zawiera schemat z komponentami, capabilities i interakcjami między nimi. Powinna również zawierać krótki opis każdego komponentu oraz korzyści wynikających z jej implementacji. Podczas jej tworzenia nie są przyjmowane żadne założenia dotyczące zasobów. Nie obejmuje żadnego stanu pośredniego ani informacji o tym, jak zostanie to osiągnięte. 

Jest tworzony w ścisłej współpracy z jednostką biznesową i innymi zainteresowanymi stronami, w pierwszej kolejności odpowiada na ich potrzeby. Dlatego ważne jest aby była utworzona za pomocą  łatwo zrozumiałego języka, oraz posiadała spójną formę. AR uwzględnia trendy biznesowe, a także trendy technologiczne i może stworzona w odniesieniu do architektury branżowej, jeśli taka jest dostępna. Uwzględnia pełny potencjał biznesowy, realizując jego cele i potrzeby, zapewniając zgodność z misją i strategią firmy. Stanowi techniczną podstawę dla dalszego rozwoju organizacji. Agregacja wszystkich architektur referencyjnych tworzy widok architektury całej organizacji.

REFERENCE ARCHITECTURE jako zbiór capabilities środowiska aplikacyjnego stanowi cel dla zmian architektonicznych. Każde wdrożenie aplikacji powinno zbliżać całość środowiska do osiągnięcia tego celu. RA ulega zmianom ze względu na zmiany rynkowe i wewnętrzne organizacji. Ciągłe zmiany w dążeniu do zmieniającego się celu są sednem Continuous Transformation. Całość została zobrazowana na poniższym diagramie. 

Diagram pokazujący w abstrakcyjny sposób zmiany środowiska aplikacyjnego w kierunku architektury referencyjnej

Tworzenie REFERENCE ARCHITECTURE zwykle koncentruje się na konkretnej jednostce biznesowej. Architekt jest odpowiedzialny za tworzenie RA w ścisłej współpracy z jednostką biznesową odpowiadając na ich potrzeby w pierwszej kolejności poprzez , organizację serii warsztatów, aby dogłębnie zrozumieć potrzeby dziedziny  biznesowej. 

Podczas tworzenia RA architekci mają możliwość a nawet więcej – są zobowiązani do proponowania innowacyjnych rozwiązań i wsparcia biznesu przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań.

Tworzenie i utrzymywanie architektury referencyjnej to ciągła praca, która może zależeć od różnych czynników, takich jak nauka płynąca z jej implementacji, zmiany strategii biznesowych i technologicznych, zmiany warstwy technologicznej lub przepisów prawnych lub presji rynku itp. Dlatego RA powinna być dostosowywana w zależności od wystąpienia powyższych czynników, niezależnie od ich wystąpienia RA powinna zostać poddana przeglądowi oraz aktualizacji nie rzadziej niż raz w roku   celem zachowania  aktualności.

Standardy->