Continuous Transformation

Tempo, częstotliwość i zakres zmian w otaczającym nas świecie wymuszają zmianę podejścia do zarządzania zmianą. Ponieważ zarządzanie zmianą stało się nową normą, a nie sytuacją nadzwyczajną, oznacza to, że tylko ciągła transformacja firmy pozwoli na jej przetrwanie w obecnych czasach . LAF nie tylko wpisuje się w realizację ciągłej transformacji on także ją aktywnie wspiera. Laf robi to poprzez ciągłe zmiany w architekturalnych celach i procesie ciągłego dążenia do ich osiągnięcia.

REFERENCE ARCHITECTURE  jako zbiór capabilities środowiska aplikacyjnego  stanowi cel dla zmian architektonicznych. Każde wdrożenie aplikacji powinno zbliżać całość środowiska do osiągnięcia tego celu. AR ulega zmianom ze względu na zmiany rynkowe i wewnętrzne organizacji. Ciągłe zmiany w dążeniu do zmieniającego się celu są sednem Continuous Transformation. Całość została zobrazowana na poniższym diagramie. 

Abstrakcja pokazująca zmiany środowiska aplikacyjnego w kierunku Architektury Referencyjnej.